divendres, 11 de novembre de 2022

LA CIENCIA DE CONFIAR EN TÍ (Don A. Moore)

 Libro de mejora personal que trata sobre el exceso o la falta de confianza y sus efectos sobre las decisiones que adoptamos. Tema que trata con una clara diferenciación respecto de otros textos publicados sobre esta misma materia.

Muy denso en su desarrollo por la gran cantidad de ejercicios que plantea, y el importante número de remisiones a otros trabajos realizados anteriormente, lo que provoca que se trate de un texto de lectura lenta, y en ocasiones se hace necesario una relectura para una mejor comprensión.

Muy bien estructurado y con un final que sorprende gratamente, por su claridad en las conclusiones. Totalmente recomendable su lectura.


dilluns, 6 de desembre de 2021

CALENDARI LABORAL 2022

Cada any, l’empresa té la obligació de confeccionar el calendari laboral i exposar-lo en un lloc visible de cada centre de treball (Art. 34.6 E.T.)

La jornada de treball serà la que es pacti en els convenis col·lectius o en els contractes de treball, i tindrà una durada màxima de 40 hores setmanals de promig en còmput anual (Art. 36.1 E.T.)

Entre el final d’una jornada i l’inici de la següent hi haurà d’haver, com a mínim, una diferència de 12 hores. El número d’hores ordinàries de treball efectiu no podrà ser superior a 9 diàries, excepte pels menors de 18 anys que no podran fer més de  8 hores diàries (Art. 34.3 E.T.)

Els convenis col·lectius, com a norma general, regulen les vacances i el número màxim d’hores anuals a treballar.

Tenint en compte tot això, l’empresa ha d’elaborar un calendari laboral en el que hi figuri:
-          Les hores de treball diàries
-          Els dies festius (Nacionals, Autonòmics i Locals)
-          Les vacances (amb els límits que estableix cada conveni).

Amb aquestes dades es calcula el total hores de treball anuals. L’import resultant s’haurà de comparar amb les hores màximes anuals que estableix el conveni col·lectiu, la compensació de les diferències que hi hagi es farà segons el que estigui previst en el conveni col·lectiu, i si aquest no ho regula, per acord entre l’empresa i els representants dels treballadors. S’ha de tenir en compte que si  no hi ha acord, l’empresa podrà distribuir de manera irregular al llarg de tot l’any el 10% de la jornada de treball. (Art. 34. 2 E.T.).

A continuació us facilitem un model per tal que podeu confeccionar-vos el calendari laboral del 2021.

divendres, 2 de juliol de 2021

REGISTRE DE FACTURES EN EXCEL (Instruccions d'us)

Instruccions per a la correcta utilització de l'arxiu excel que posem a disposició dels nostres clients cada trimestre per tal que ens facin arribar la informació sobre les factures (Emeses i Rebudes) i, el cobrament i pagament d'aquestes factures.

REGISTRE DE FACTURES I CONTROL DE COBRAMENTS I PAGAMENTS


dilluns, 2 de novembre de 2020

SUBIDA CUOTA AUTÓNOMOS

 La Seguridad social ha empezado a aplicar este mes una subida en la cuota de los autónomos que fue aprobada por el Real Decreto-ley 28/2018 y que tenía que entrar en vigor en enero de 2020.

La cuota mensual de los autónomos se calcula a partir de un determinado porcentaje que se aplica sobre la base por la que se cotiza (elegida voluntariamente por cada Autónomo con unos límites establecidos en función de la edad).

Este incremento, que no afecta a aquellos trabajadores que disfrutan de una tarifa plana, viene como consecuencia de la elevación de los tipos de cotización que pasa del 30% al 30’3%, y tiene efectos desde el mes de enero del 2020, por lo que en breve la Seguridad social notificará el cobro de la diferencia de los meses transcurridos hasta ahora.

CALENDARI LABORAL 2021


Cada any, l’empresa té la obligació de confeccionar el calendari laboral i exposar-lo en un lloc visible de cada centre de treball (Art. 34.6 E.T.)

La jornada de treball serà la que es pacti en els convenis col·lectius o en els contractes de treball, i tindrà una durada màxima de 40 hores setmanals de promig en còmput anual (Art. 36.1 E.T.)

Entre el final d’una jornada i l’inici de la següent hi haurà d’haver, com a mínim, una diferència de 12 hores. El número d’hores ordinàries de treball efectiu no podrà ser superior a 9 diàries, excepte pels menors de 18 anys que no podran fer més de  8 hores diàries (Art. 34.3 E.T.)

Els convenis col·lectius, com a norma general, regulen les vacances i el número màxim d’hores anuals a treballar.

Tenint en compte tot això, l’empresa ha d’elaborar un calendari laboral en el que hi figuri:
-          Les hores de treball diàries
-          Els dies festius (Nacionals i Autonòmics)
-          Els 2 dies de Festa Local
-          Les vacances (amb els límits que estableix cada conveni).

Amb aquestes dades es calcula el total hores de treball anuals. L’import resultant s’haurà de comparar amb les hores màximes anuals que estableix el conveni col·lectiu, la compensació de les diferències que hi hagi es farà segons el que estigui previst en el conveni col·lectiu, i si aquest no ho regula, per acord entre l’empresa i els representants dels treballadors. S’ha de tenir en compte que si  no hi ha acord, l’empresa podrà distribuir de manera irregular al llarg de tot l’any el 10% de la jornada de treball. (Art. 34. 2 E.T.).

A continuació us facilitem un model per tal que podeu confeccionar-vos el calendari laboral del 2021.


dilluns, 26 d’octubre de 2020

REVISIÓ PREU ARRENDAMENTS LOCALS DE NEGOCI

 La Generalitat de Catalunya ha aprobat un Decret Llei (D.Llei 34/2020, 20.10) que estableix els passos a seguir per a la negociació entre la part arrendataria i la part arrendadora per a la modificació del preu de lloguer dels locals arrendats ens els que s'hi duu a terme activitats que han estat Suspeses o Restringides.

Us adjuntem un resum d'aquest Decret Llei.


dijous, 15 d’octubre de 2020

COVID 19 -NOVES ESURES- 15/10/2020

 El Govern de la Generalitat de Catalunya ha adoptat una sèrie de mesures seguint les indicacions del Procicat, que ara estan pendents que siguin aprovades (o modificades), durant el dia d’avui, pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Es preveu que aquesta mateixa tarda/vespre aquestes mesures es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i que entrin en vigor a partir de demà (divendres dia 16/10/2020).

Les mesures proposades (pendents d’aprovació) són les següents:

-       Limitació de desplaçaments: Es recomana limitar els desplaçaments i la circulació, fomentar el teletreball i les entrades esglaonades als llocs de treball, i es manté la prohibició de reunions i trobades de més de sis persones.

-       Restauració: Els bars i restaurants no poden servir els clients a l’interior de l’establiment ni a l’exterior. Amb tot, sí que poden entregar comandes a domicili i oferir serveis de recollida de menjar i beguda, sempre amb una cita prèvia.

-       Comerç: L’aforament no superarà el 30%, independentment de la superfície. Els locals de més de 400 m2 controlaran l’entrada de clients i vetaran l’ús de les zones comunes. Es tanquen els centres d’estètica, llevat de les perruqueries.

-       Cultura: Els teatres i cinemes tancaran a les 23 hores, reduiran a la meitat l’aforament, preassignaran els seients i registraran les entrades. Els congressos i convencions es cancel·len i es redueix al 50% l’aforament d’actes religiosos i civils.

-       Oci i Esport: Els parcs infantils i jardins tanquen a partir de les 20 hores. Els equipaments esportius es podran fer servir amb cita prèvia, a un 50% de l’aforament i amb controls d’accés. Les sales de joc, casinos i sales de bingo no obriran.

Quan es coneguin definitivament les mesures aprovades. Tenint en compte la pròrroga dels anteriors ERTO’s (fins el 31/01/2021) per algunes activitats i les noves modalitats d’ERTO que es van aprovar el passat dia 30/09/2020 (R.D.Ley 30/2020) cada empresa podrà adoptar les decisions oportunes.

Barberà del Vallès, 15 d'Octubre del 2020